PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Naprojektujeme

nejen rodinné domy, garáže, přístavby, ale i studny, čistírny odpadních vod a prostory určené pro obchod či průmysl. Projekty zajišťujeme komplexně a vždy v potřebném rozsahu pro daný účel. Naší preferencí je kvalita a spokojenost zákazníka.

Připravíme

projektovou dokumentaci pro novostavbu, rekonstrukci, adaptaci či modernizaci stavby – dokumentaci od úrovně architektonických studií, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení až k realizačnímu projektu stavby. Dále dokumentaci pro výběrová řízení na dodavatele stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a dokumentaci ke kolaudaci.

Zajistíme

  • autorský dozor stavby
  • odbornou realizační firmu
  • harmonogram výstavby a jeho dodržování
  • koordinaci subdodavatelů
  • kontrolu jakosti prováděných prací
  • řešení případných změn s investorem i projektantem stavby
  • kompletaci záznamů o zkouškách na stavbě a kompletaci dokladů pro kolaudaci

Stavby zrealizované podle našich projektů: